Bilina Info | Rubrika: Bílina | 13.8.2015

radnice3Zákaz vstupů do lesů na Bílinsku platí s okamžitou platností do 31. srpna 2015, nebo do odvolání z důvodu ochrany lesa před akutním nebezpečím požárů následkem dlouhotrvajícího sucha.

Zákaz platí pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Bílina, tj. ve správních obvodech těchto obcí:

- Bílina
- Hostomice
- Hrobčice
- Lukov
- Světec
- Měrunice
- Ledvice
- Ohníč

Zákaz se nevztahuje na:

- osoby plnící v lesích povinnosti dle zvláštních právních předpisů, na vlastníka lesa a na osoby zajišťující hospodářskou činnost v lese v zájmu vlastníka, činnost zaměstnanců státní správy,

činnost složek integrovaného záchranného systému, a to za podmínky dodržování přísných protipožárních opatření, příp. podmínek konkrétního vlastníka lesa. Současně se ukládá vlastníkům lesa a právnickým a podnikajícím fyzickým osobám hospodařícím v lese, aby s odkazem na tuto veřejnou vyhlášku zákaz vstupu zřetelně označili v terénu (zejména na začátku lesních cest) a po uplynutí doby zákazu vstupu označení odstranili.


Karel Schön


lb


Ostatní